VERKKOKURSSI: Laatua ja tehokkuutta opetukseen 1.9.2017 alkaen

VERKKOKURSSI: Laatua ja tehokkuutta opetukseen 1.9.2017 alkaen

 

Eläintenkouluttajan työ ja erilaisten ryhmien vetäminen pitää sisällään monella tapaa vaativia ohjaustilanteita, sillä usein ohjaaja on vastuussa kahden yksilön oppimisesta: sekä eläimen että eläimen omistajan. Joskus näitä oppimisen parivaljakoita on läsnä paikalla enemmänkin, jolloin kouluttajan pitäisi kiinnittää huomiota parhaimmillaan 8-10 yksilön oppimiseen 60 minuutin aikana!

Eläimen omistajan oppimisen ohjaaminen on haasteellista, sillä monet ohjaustilanteessa vaikuttavat tekijät sekä estävät että edistävät oppimista. Näiden tekijöiden huomioiminen ohjauksen suunnittelussa ja itse ohjaustilanteen toteutuksessa on ohjauksen laadun kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Kurssilla tarkastellaan mm. seuraavia kysymyksiä ja pohditaan teoreettisia näkökohtia kysymysten taustalla:

  1. Minkälainen ihmis- ja oppimiskäsitys on oman ohjauksesi taustalla? Miksi sellaista pitäisi miettiä?
  2. Mikä on ohjauksesi tavoite?
  3. Minkälaisten ohjauksellisten elementtien avustuksella eläinten omistajien oppimisprosessi etenee? Ohjaako oppimista jokin didaktinen malli?
  4. Minkälaista vuorovaikutus ohjattavan kanssa on laadullisesti ja määrällisesti? Miten palautetta annetaan?

Eläintenkouluttajan työssä ja ryhmien vetämisessä yhdistyy usein myös opettaja ja yrittäjä, jolloin ohjaaja joutuu painimaan ohjauksessaan ajankäytön ja ohjauksen laadun välillä.  Ohjauksen ja koko palvelu- ja työprosessin tehostaminen onkin kurssin keskeinen tavoite ohjauksen pedagogisen laadun parantamisen ohella.

Osa kurssin tehtävistä toteutaan avoimissa ryhmissä, jolloin kurssilaiset toimivat ohjaajan ohella toistensa sparraajina. Osa tehtävistä työstetään puolestaan yksin tai 2-3 hengen ryhmissä. Kurssin tavoitteena on rakentaa joko yhden palvelutuotteen kehityssuunnitelma tai yleinen, oman ohjaustyön kehityssuunnitelma.

Työskentely on viikonpäivistä ja kellonajoista riippumatonta. Lisäksi sovitaan tarpeen mukaan yhteisiä videoneuvottelu- tai chattiaikoja kunkin sparrausryhmän kanssa.

Kurssi sopii kaikille, jotka ohjaavat ja opastavat ihmisiä eläinten kouluttamisessa, hoidossa tai käsittelyssä.
 

Ajankohta: 1.9.-31.10.2017
Ohjaaja: Mervi Niemi, Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy
 

HUOM! Kurssi voidaan järjestää joustavalla aikataululla myös yksittäisen yhdistyksen tai yrityksen henkilökunnalle.


Hinta: 195,00 € (sis. alv 24%)

  Osta tuote