Logo

 

Webinaaripaketti kilpailu- ja työkoirien kouluttajille työtehtävästä ja lajista riippumatta

 

ti 10.8.2021 klo 18-20

Paras mahdollinen palkkio – uhka vai mahdollisuus?

luennoija: Juha Pasanen


JA 


ti 7.9.2021 klo 18-20.30

Parempaa tulosta ja hyvinvointia kilpailu- ja työkoirille 

Luennoijat: Juha Pasanen ja Mervi Niemi

 

 

Paras mahdollinen palkkio – uhka vai mahdollisuus?


Kilpailu- ja työkoirilta vaaditaan pitkäkestoista ja keskittynyttä työskentelyä ilman palkitsemista. Tällainen edellyttää parhaan mahdollisen palkkion käyttämistä ja korkeaa motivaatiota. Tämä tarkoittaa väistämättä myös stressiä. Stressi puolestaan voi olla koiran oppimista ja työskentelyä edistävää tai estävää.

Juha määrittelee motivaation kohdentuvaksi energiaksi, joka tulisi suunnata oikein. Luennolla hän käsittelee kilpailu- ja työkoirien motivaatiota ja stressiä seuraavista kysymyksistä käsin:

Mikä motivoi koiraa, mikä on sen mielestä paras palkkio ever? Miksi ei kannata hylätä parasta mahdollista palkkiota syystä että kouluttajaa pelottaa sen tuoma kiihtymys ja stressi?

Mitä stressi on? Minkälaista stressiä kouluttaja tavoittelee? Minkälaista stressiä tulisi välttää? Mitkä asiat tuottavat stressiä? Miten saavutamme sopivan stressin koiralle?

Miten tämä kaikki vaikuttaa koiran haluun ja kykyyn oppia? Miten voimme kouluttajina vaikuttaa motivaatioon ja stressiin ja saavuttaa tilanteen, jossa koira työskentelee samaan aikaan keskittyneesti ja korkealla motivaatiolla?  

Luento sopii kaikille kilpailu- ja työkoirien kouluttajille työtehtävästä ja lajista riippumatta.

 

Parempaa tulosta ja hyvinvointia kilpailu- ja työkoirille 

Kun koulutamme koiraa, jonka motivaatio on kova ja joka tavoittelee kiihkeästi palkkiota, pitää tiettyjen perusasioiden olla kunnossa, jotta varsinainen koulutus – olipa se tottelevaisuutta, suojelun c-osa tai hajutyöskentelyä - etenee sujuvasti ja tehokkaasti, sekä koiran hyvinvoinnin huomioon ottaen. Näitä perusasioita ovat mm. yhteistyö koiran ja ohjaajan välillä, koiran halu ja kyky oppia, sekä ympäristöoppi ja sosiaalisuus.

Kouluttamista ei voi tarkastella vain tilannekohtaisesti jonkin käytöksen näpertämisenä, vaan koira tulee koulutustilanteeseen yksilönä, joka tuo mukanaan niin perimän, oppimishistorian kuin fyysisen ja psyykkisen senhetkisen tilansa. Jos hyvinvoinnin osatekijöissä on puutteita, heikentää se koulutuksen etenemistä ja laskee myös koiran käyttöikää.  

Jotta koulutuksen tulos on optimaalinen tulee koko paketin - sekä perusasioiden että koiran kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin - olla kunnossa.

JUHA PASANEN tuo esille ja konkretisoi luennolla koulutuksen perusteita. Osallistujat saavat työkaluja sille, miten rakentaa hyvät pohjat kilpailu-/työkoirien kouluttamiseen lajista tai työtehtävästä riippumatta.

MERVI NIEMI puolestaan tarjoaa omassa osuudessaan työkaluja kilpailu-/työkoiran kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin arviointiin ja kehittämiseen.

 

 

Tutustu luennoijiin

 

JUHA PASANEN

Juha on työskennellyt Rajavartiolaitoksen koiratoiminnassa lähes 30 vuotta. Näistä 11 vuotta koiranohjaajana, 10 vuotta työyksikön koiraryhmän koulutusvastaavana ja 7 vuotta Raja- ja merivartiokoululla koiratoiminnan opettajana. Tehtäviin kuului koiranohjaajien opetus, koulutuksien suunnittelu ja kehittäminen, koulutustason testaukset, sekä koirien hankinta ja testaukset. Vuonna 2013 Juha sertifioitiin EU:n Rajaturvallisuusviraston K9- tiimin kouluttajaksi ja 2014 vanhemmaksi kouluttajaksi. 

Lisäksi hän on työskennellyt ja työskentelee räjähdekoirien kouluttajana ja konsulttina YK:lle työskenteleville turvallisuusalan yrityksille, sekä eri Euroopan maiden virkakunnille (poliisi, raja ja tulli) niin erikoisetsintä- kuin partiokoirien koulutuksissa.

 

MERVI NIEMI

Mervi on erikoisammattitutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja, joka on toiminut eläinalan yrittäjänä 15 vuotta kouluttaen ja opettaen nykyisiä ja tulevia eläintenkouluttajia. Omia koiria hän on kouluttanut palveluskoiralajeihin (sekä kansalliset lajit että suojelu), sekä noseworkiin. Opetustyön ohella Mervi valmentaa tällä hetkellä lähinnä noseworkiin tähtääviä ja jo lajissa kilpailevia koirakoita.

 Webinaaripaketti

ti 10.8. klo 18-20
ti 7.9. klo 18-20.30

Tietoutta kaikkien kilpailu- ja työkoirien harrastajille!

Hinta: 72,00€ (sis. alv %)

Osta tuote!
klarna

Opiskelu

Tilaa kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirjeemme

Yhteystiedot

Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy

Y-2102991-0


Mervi Niemi

 Mervi Niemen esittely

 050 375 5615

 mervi.niemi @ elainkoulutuskeskus.fiSocial

Asiakaspalvelut

 050 375 5615 (Mervi Niemi)

 asiakaspalvelu @ elainkoulutuskeskus.fiTALOUSHALLINTO

Tmi Tili-Tenhovalo,
Anne-Mari Tenhovalo

Hommaksenkuja 4 C,
02430 Masala

 044 996 7490, fax (09) 884 5287

 tilitenhovalo @ gmail.com

© Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy | ♡ with love & design by adovet oy