Verkossa, mutta ei itseopiskeluna!

Verkkokurssit ovat oiva tapa opetella koirien ja muiden eläinten kouluttamista silloin kun sinulle sopii. Olivatpa tavoitteesi sitten arjen tapakasvatuksessa tai eläinalan ammatissa, verkkokurssimme ovat maino tapa päästä alkuun. Opettamamme perusteoria on sovellettavissa kaikenlaisiin koulutustilanteisiin - niin kotioloissa kuin harrastuskentilläkin. Kurssien tavoitteena on antaa opiskelijoille laaja-alainen ymmärrys eläinten käyttäytymisestä ja niiden käytöksen muokkaamisesta käytännön kouluttamista unohtamatta! Verkkokurssimme sopivat hyvin myös tavallisen koirakoulun tueksi ja rinnalle, sillä koirakouluissa on yleensä vähemmän aikaa paneutua eläinten oppimisen ja kouluttamisen yleisten periaatteiden opetteluun.

Opiskelijat saavat todistuksen kursseille osallistumisestaan. Oppimispsykologian intensiivikurssiin sisältyy lisäksi opintosuoritusten kirjallinen, laadullinen arviointi.

Verkkokurssit ovat asuinpaikasta ja aikatauluista vapaa opiskelutapa. Vaikka kurssit suoritetaankin täysin etäopiskeluna, ne eivät kuitenkaan ole materiaalien yksinopiskelua tai pelkän teorian pänttäämistä. Meillä verkko-opiskelu tarkoittaa aktiivista ja vuorovaikutteista työskentelyä toisten opiskelijoiden kanssa, sekä käytännön kouluttamista asiantuntevien opettajien ja tutoreiden johdolla! 

Verkkokurssien perustana toimii Oppimispsykologian perusteet -kurssi (2 op). Kurssilla käsitellään eläinkoulutuksen perusteoria. Kurssi soveltuu rajoituksetta kaikkien eläinlajien harrastajille. Runsaampaa käytäntöä ja pidemmälle vietyä koulutusta halajavat voivat suorittaa Oppimispsykologian intensiivikurssin (6 op)

Peruskurssin suorittaneet voivat jatkaa opiskelua jatkotason verkkokursseilla. Nämä ovat käytäntöpainotteisia kursseja, joiden aikana sekä syvennetään teoriaosaamista että harjoitellaan teorian soveltamista erilaisiin käytännön tilanteisiin.

Vuoden 2017 uutuutena on verkkokurssi, jolla paneudutaan opettamisen laatuun ja pedagogisten taitojen kehittämiseen. Laatua ja tehokkuutta opettamiseen -verkkokurssi sopii kaikille, jotka ohjaavat ja opastavat ihmisiä eläinten kouluttamisessa ja käsittelyssä.

Eläinkoulutuskeskus on eläinalan verkko-opetuksen edelläkävijä Suomessa. Kursseillamme on käynyt satoja tyytyväisiä asiakkaita!

» Katso Studentum.fi -sivustolta opiskelijoiden arvioita koulutuksistamme