Logo

Käytöshäiriöiden anatomia (2 op) 

Kokonaisuudessaan seitsemän viikkoa kestävällä kurssilla tarkastellaan koirien käytöshäiriöiden hoitoa kokonaisvaltaisena prosessina, joka sisältää varsinaisen opettamisen lisäksi myös koiran yleiseen hyvinvointiin liittyvien seikkojen tarkkailun.

Käytösongelmien taustalla on harvoin pelkkä oppimishistoria, vaan ne syntyvät monien tekijöiden summana. Tästä syystä myös hoidossa vaaditaan sekä kokonaisvaltaista koiraeläimen hyvinvoinnin ymmärrystä, että oppimispsykologista osaamista.

Kurssilla käsitellään käytösongelmien tyypilliset syntymekanismit, koiran kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavat seikat (ravinto, liikunta, aktivointi jne.), käyttäytymistieteellisen oppimisteorian peruskäsitteet soveltuvin osin, sekä käytösongelmien hoidon yleiset periaatteet.

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää minkälaisista tekijöistä koirien käytöshäiriöt syntyvät, ja miten ne voitaisiin ennaltaehkäistä. Hän omaa kokonaisvaltaisen näkemyksen käytöshäiriöiden hoitoon, eli tietää minkä kaikkien tekijöiden yhtäaikaisesta hallinnasta käytösterapiaprosessi koostuu.

Kurssi sisältää oheismateriaalien pohjalta suoritettavia tehtäviä. Kurssilainen tarvitsee myös koiran, jonka kautta hän voi peilata hyvinvoinnin osatekijöitä. Suosittelemme ottamaan tähän tarkasteluun muun kuin oman koiran.

Henkilökohtaista ohjausta pienryhmissä

Myös jatkotason kursseilla opiskelijat on jaettu muutaman hengen pienryhmiin ja jokaisella ryhmällä on jälleen oma verkkotutor opiskelua ohjaamassa. 

HUOM! Jatkotason kursseille voivat osallistua vain Oppimispsykologian perusteet (2 op tai 6 op) -kurssin tai perusopintomme jo suorittaneet opiskelijat. 
 

HUOM! Seuraavan kerran kurssi alkaa 1.4.2024KÄYTÖSHÄIRIÖIDEN ANATOMIA (2 op) 

Kurssilla tarkastellaan koirien käytöshäiriöiden hoitoa kokonaisvaltaisena prosessina ja tarkastellaan koiran yleiseen hyvinvointiin liittyviä seikkoja.

Hinta: 150,00€ (sis. alv 24%)

Osta tuote!
klarna

Opiskelu

Tilaa kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirjeemme

Yhteystiedot

Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy

Y-2102991-0


Mervi Niemi

 Mervi Niemen esittely

 050 375 5615

 mervi.niemi @ elainkoulutuskeskus.fiSocial

Asiakaspalvelut

 050 375 5615 (Mervi Niemi)

 asiakaspalvelu @ elainkoulutuskeskus.fiTALOUSHALLINTO

Tmi Tili-Tenhovalo,
Anne-Mari Tenhovalo

Hommaksenkuja 4 C,
02430 Masala

 044 996 7490

 tilitenhovalo @ gmail.com

© Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy | ♡ with love & design by adovet oy