Logo

ONGELMAKOIRAKOULUTTAJA
Modulit 4 ja 5: Käytöshäiriöiden anatomia (2 op) ja Erilaiset käytöshäiriöt (6 op)

Ongelmakoirakouluttajan syventävät opinnot tarkastelevat koirien käytöshäiriöitä ja niiden hoitomuotoja tiedenäkökulmasta. Opintojen kokonaislaajuus on 15 op, joka jakaantuu kolmeen opintojaksoon (modulit 4, 5 ja 6).

HUOM! Moduleihin 4 ja 5 voivat osallistua henkilöt, jotka ovat suorittaneet perusopintojen modulit 1-2 tai ovat suorittaneet eläintenhoitajan ammattitutkinnon (osaamisalan eläintenkouluttaja).

 

Moduli 4 - Käytöshäiriöiden anatomia (2 op)

Käytösongelmien taustalla on harvoin pelkkä oppimishistoria, vaan ne syntyvät monien tekijöiden summana. Tästä syystä myös hoidossa vaaditaan sekä kokonaisvaltaista koiraeläimen hyvinvoinnin ymmärrystä, että oppimispsykologian osaamista.

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee koiran lajityypilliset perustarpeet ja niiden vaikutukset koiran käyttäytymiseen ja käytösongelmien syntymekanismeihin ja toisaalta siihen, miten niitä voi ennaltaehkäistä. Hän hallitsee mm. ruokintaan, liikuntaan ja aktivointiin liittyvät perusasiat ja ymmärtää eläimen oppimishistorian ja oppimispsykologian merkityksen käytösongelmien synnyssä ja niiden ylläpysymisessä. Kurssin jälkeen opiskelija omaa kokonaisvaltaisen näkemyksen käytöshäiriöiden hoitoon koiran/eläimen näkökulmasta, eli tietää minkä kaikkien koiran hyvinvoinnin osatekijöiden yhtäaikaisesta hallinnasta käytösterapiaprosessi koostuu. Lisäksi kurssilla luodaan oma käytännön työkalu koiran/muun lemmikkieläimen hyvinvointikartoitukseen.

 

Moduli 5 - Erilaiset käytöshäiriöt ja niiden hoitaminen (6 op)


5.1. Pelot ja fobiat

Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa pelokkaan käyttäytymisen ja ymmärtää pelkojen syntymekanismeja, sekä pelkotiloihin liittyviä fysiologisia vaikutuksia. Hän osaa analysoida pelokasta käyttäytymistä edeltäviä tekijöitä ja sen seurauksia. Hän hallitsee erilaisia pelokkaan käyttäytymisen muokkaamisen keinoja, sekä tuntee lääkityksen ja reseptivapaiden tuotteiden mahdollisuudet käytösterapian tukena.


5.2. Aggressiivinen käyttäytyminen

Opintojaksolla paneudutaan aggressiivisen käyttäytymisen erilaisiin ilmentymiin. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida käyttäytymistä ennakoivia ja ylläpitäviä tekijöitä ja tuntee erilaisia käyttäytymisen muokkaamisen menetelmiä. Hän osaa ottaa huomioon niin koulutettavan eläimen kuin ympäristön turvallisuuden. Opiskelija tutustuu opintojen aikana myös aggressiivisen käyttäytymisen fysiologiaan. sekä lääkitykseen ja reseptivapaiden tuotteiden hyötyyn käytösterapian tukena.


5.3. Muut käytöshäiriöt

Opintojakson aikana tutustutaan muihin tyypillisiin käytöshäiriöiden muotoihin ja niiden hoitoon. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää mm. hyperaktiivisuuden, koprofagian ja pakkomielteiden syntymekanismit ja fysiologiset seuraukset. Hän hallitsee erilaisia hoitomuotoja ja tutustuu lääkityksen ja reseptivapaiden tuotteiden mahdollisuuksiin koulutuksen tukena.

 

Lähiopetuksen lisäksi opintojaksoon kuuluu itsenäisesti tehtäviä tehtäviä sekä ohjattua verkkotyöskentelyä.

Opiskelijoilla on pienimuotoisia käytännön harjoituksia, joissa he itse kouluttavat eläimiä. 

HUOM! Opiskelijat hankkivat itse harjoituskoirat itsenäisesti suoritettaviin tehtäviin. Modulissa 5 voi kouluttaa omaa koiraa.

 

Koulutuksen aikataulu


Moduli 4 Verkkokurssi "Käytöshäiriöiden anatomia" 

1.11.-19.12.2023


Modulin 5 lähiopetuspäivät: 

13.1.2024
17.-18.2.2024
20.-21.4. ja 28.4.2024
8.6.2024

Karapellontie 4 Cb, Espoo

Pidätämme oikeuden päivämäärämuutoksiin.

Ilmoittautuminen viimeistään 30.9.2023

 MODULIT 4 + 5

Käytöshäiriöiden anatomia (2 op) + Erilaiset käytöshäiriöt ja niiden hoitaminen (6 op)

Opit huomioimaan koiran lajityypilliset tarpeet ja niiden vaikutukset käyttäytymiseen. Hallitset myös  ei-toivotun käytöksen muokkaamisen.

Hinta: 995,00€ (sis. alv 24%)

Osta tuote!
klarna

Opiskelu

Tilaa kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirjeemme

Yhteystiedot

Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy

Y-2102991-0


Mervi Niemi

 Mervi Niemen esittely

 050 375 5615

 mervi.niemi @ elainkoulutuskeskus.fiSocial

Asiakaspalvelut

 050 375 5615 (Mervi Niemi)

 asiakaspalvelu @ elainkoulutuskeskus.fiTALOUSHALLINTO

Tmi Tili-Tenhovalo,
Anne-Mari Tenhovalo

Hommaksenkuja 4 C,
02430 Masala

 044 996 7490, fax (09) 884 5287

 tilitenhovalo @ gmail.com

© Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy | ♡ with love & design by adovet oy