Eläinkouluttajakilta yhdistää


Eläinkouluttajakilta on Eläinkoulutuskeskuksen koulutusohjelmista hyvin arvosanoin valmistuneiden eläinkouluttajien valtakunnallinen verkosto. Sen perustehtävänä on tarjota jäsenilleen toimintaa ja tukea heidän ammatillista kehittymistään.

Eläinkouluttajakillan jäsenyys on myös osa eläinalan ammatinharjoittajien imagoa. Se kertoo asiakkaille, että heidän ostamansa palvelut ovat laadukkaita ja eläintieteisiin nojautuvia.

 

Yhteinen tunnus kertoo laadusta

Eläinkouluttajakillan jäsenyys oikeuttaa myös yhteisen tunnuksen käyttämiseen oman toiminnan markkinoinnissa. Tämä kertoo asiakkaalle, että hän saa rahoilleen laadukasta vastinetta — koulutusta, joka perustuu nykyaikaisiin tiedenäkemyksiin.

 

Kuka on oikeutettu jäsenyyteen?

Eläinkouluttajakillan jäseneksi voivat liittyä kaikki Eläinkoulutuskeskuksen koulutusohjelmien  perusopinnot vähintään arvosanalla 3 (hyvä) suorittaneet. Kokonaisarvosanan lisäksi katsotaan myös modulin 1 "Eläinten oppiminen ja kouluttaminen" lopputehtävän arvosanaa, jonka tulee olla vähintään 3. Jäsenyys on maksutonta.

 

Tutustu Eläinkouluttajakiltaan ja sen kouluttajiin tästä!