Verkko-opiskelu sisällöllisesti ja aikataulullisesti

Verkkokurssit koostuvat erilaisten oppimateriaalien pohjalta suoritettavista tehtävistä, itsenäisestä harjoittelusta ja sen raportoinnista sekä keskusteluista muiden kurssilaisten kanssa. Opiskelu on etäisyydestä huolimatta aina ohjattua.

Kursseilla on viitteellinen aikataulu, mutta jokainen voi silti edetä omaa tahtiaan kurssin kokonaisajan puitteissa. Päivittäiset opiskeluajat ovat jokaisen itse määriteltävissä, eikä esimerkiksi kaikkien yhtäaikainen verkossa oleminen tiettyinä kellonaikoina ole tarpeen.

Verkko-opiskelu on nykyaikaista aikuisopiskelua. Se tarjoaa valinnanvapautta opiskeluajankohtien suhteen, mutta vaatii myös itseohjautuvuutta, motivaatiota ja vastuun ottamista omien opintojen etenemisestä.

Verkkokurssien tekninen toteutus

Verkkokursseille osallistuminen edellyttää internet-yhteyttä ja perustason atk-taitoja. Opiskelu tapahtuu Eläinkoulutuskeskuksen verkkoympäristössä, jota käytetään normaalin internet-selaimen avulla ja joka on suljettu ulkopuolisilta. Toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen, eikä vaadi erityisosaamista.