Ongelmakoirakouluttajan syventävät opinnot (15 op)

Opintojen kokonaislaajuus on 15 op, joka jakaantuu kolmeen opintojaksoon:

Moduli 4 - Käytöshäiriöiden anatomia (2 op)
Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee koiran lajityypilliset perustarpeet ja niiden vaikutukset koiran käyttäytymiseen ja käytösongelmien syntymekanismeihin.

Moduli 5 - Erilaiset käytöshäiriöt ja niiden hoitaminen (8 op)
Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää erilaisten käytösongelmien syntymekanismit, sekä niihin liittyvät fysiologiset vaikutukset. Hän osaa myös muokata ongelmallista käyttäytymistä eri keinoin. 

Moduli 6 - Asiakaspalvelu ja hoitosuunnitelman tekeminen (5 op)
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tehdä yhdessä asiakkaan kanssa kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman, jossa huomioidaan koulutuksellisten kysymysten lisäksi myös muut hoidon onnistumisen kannalta oleelliset tekijät.

Katso tarkemmat tiedot modulien sisällöistä klikkamalla alla olevia tuotetietoja.

 

VAADITUT AIEMMAT OPINNOT:
Syventävien opintojen pohjakoulutusvaatimuksena ovat joko Eläinkoulutuskeskuksen omat perusopinnot (15 op) tai eläintenhoitajan (osaamisalan eläintenkouluttaja) ammattitutkinnon suorittaminen.

Tuotteet