MODULI 3: Asiakaspalvelu asiakkaan ohjaamisena (2 op)

MODULI 3: Asiakaspalvelu asiakkaan ohjaamisena (2 op)


Opintojaksolla tarkastellaan koulutuskentällä tapahtuvaa eläinkouluttajan ja eläimen omistajan/ohjaajan kohtaamista oppimis-/opettamistapahtumana. Moduli sopii kaikille, jotka työskentelevät tai aikovat työskennellä koulutusohjaajina, koirakouluyrittäjinä tai muun eläinalan tehtävissä, joissa ohjataan asiakasta toiminnassa (esim. ratsastuksenopettajille, jotka hakevat työhönsä uusia näkökulmia ja toimintatapoja).

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää mikä ja miksi on ohjaustilanteen kannalta itseohjautuva oppija. Hän ymmärtää ja tunnistaa ohjaustilanteessa läsnä olevat oppimisen kannalta oleelliset seikat ja ymmärtää kasvatustieteellisestä näkökulmasta behaviorismin ja konstruktivismin väliset peruserot ja niiden merkityksen ohjaustilanteelle. Jakson jälkeen opiskelija ymmärtää laadullisen ja määrällisen arvioinnin erot, hän hahmottaa oppimisprosessin kokonaisuudessaan ja osaa tuoda siihen erilaisia oppimista tukevia elementtejä.

Opintojaksolla tarkastellaan myös eläinalan yrittäjyyttä ja sen haasteita.

Opintojakso pitää sisällään kolme (3) lähiopetuspäivää, sekä tiiviin, ohjatun työskentelyn Moodle -verkkoympäristössä.

Lähiopetusjaksot:

​Moduli 3 Asiakaspalvelu asiakkaan ohjaamisena
pe 13.10. klo 10-16
pe 17.11. klo 10-16
pe 1.12. klo 10-16

Pidätämme oikeudet päivämäärä- ja aikamuutoksiin.


Koulutuspaikka:

Tiilitie 10, 01720 Vantaan Petikko (Koirapalvelu Virikkeen toimitila) Hinta: 350,00 € (sis. alv 24%)

  Osta tuote