Jatkotason verkkokurssit

Jatkotason verkkokurssit ovat käytäntöpainotteisia kursseja, joiden aikana laajennetaan teoriaosaamista tai syvennetään perusteoriaa. Niiden aikana harjoitellaan myös teorian soveltamista uusiin käytännön tilanteisiin. 

Jatkotason kursseille voivat osallistua vain Oppimispsykologian perusteet (2 op tai 6 op) -kurssin jo suorittaneet opiskelijat tai eläintenhoitajan ammattitutkinnon (osaamisalana eläintenkouluttaja) suorittaneet henkilöt.

Katso tarkemmat tiedot kursseista klikkaamalla alla olevia tuotetietoja.

Tuotteet