Hajutyöskentelyn syventävät opinnot (15 op)

Hajutyöskentelyyn keskittyvissä syventävissä opinnoissa perehdytään koirien hajuaistin käyttämiseen erilaisissa hyöty- ja harrastustehtävissä. Opintojen kokonaislaajuus on 15 op, joka jakaantuu viiteen opintojaksoon:

Moduli 4 - Oppimispsykologian syventävä osuus (4 op)
Opintojakson aikana syvennetään oppimispsykologian hallintaa hajutyöskentelyn näkökulmasta. 

Moduli 5 - Hajutyöskentelyn perusteet (2 op)
Modulin aikana perehdytään koiran hajuaistin anatomiaan ja fysiologiaan, sekä yleisesti hajujen ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen. 

Moduli 6 - Hajuerottelu/-tunnistus, sekä etsintätyö ja ilmaisu (6 op)
Modulin aikana opiskelija tutustuu hajuerottelun/-tunnistuksen perusperiaatteisiin ja harjoittelee hajuerottelun/-tunnistuksen kouluttamisen hajuradalla. Modulin aikana tarkastellaan ja harjoitellaan myös etsintätyön kouluttamista. 

Moduli 7 - Tutustuminen hajutyöskentelyn eri sovelluksiin (1 op)
Modulin aikana tutustutaan hajutyöskentelyn eri sovelluksiin, kuten home-, etsintä- ja huumekoirien kouluttamiseen.

Moduli 8 - Käytännön harjoittelu / työelämään tutustuminen (2 op)
Erikoistumisosan lopuksi opiskelija seuraa valitsemansa hajutyöskentelyä harjoittavan henkilön työtä ja mahdollisuuksien mukaan suorittaa työharjoittelun kaltaista harjoittelua seurannan ohessa. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi ohjata asiakkaita hajutyöskentelytehtäviin. 

Katso tarkemmat tiedot modulien sisällöistä klikkaamalla alla olevia tuotetietoja.

HUOM! Kokonaispaketin ostajat saavat -10% alennuksen!
 

VAADITUT AIEMMAT OPINNOT:
Syventävien opintojen pohjakoulutusvaatimuksena ovat joko Eläinkoulutuskeskuksen omat perusopinnot (15 op) tai eläintenhoitajan (osaamisalan eläintenkouluttaja) ammattitutkinnon suorittaminen.

Tuotteet